מניעת נפילות

מניעת נפילות2019-07-25T10:36:27+02:00

תוחלת החיים בישראל נמצאת בעליה מתמדת ואיתה גם העלייה במספר הנפילות בקרב האוכלוסייה המבוגרת.

מידי יום נופלים בישראל כ-1000 איש הנמנים על קבוצת אוכלוסייה זו. אחד מתוך שלושה אזרחים ייפול לפחות אחת לשנה. 10% מהנופלים יפצעו ו-5% מהם יסבלו משברים. מרבית הנפילות מתרחשות בהליכה.

אנו מציעים קורס חוויתי במהלכו נתנסה ונתרגל הליכה על משטחים מסוגים שונים, נתמודד עם אתגרים בהליכה ונשפר מיומנויות שיווי משקל. בנוסף, נתרגל פעולות יומיומיות ונלמד כיצד לבצען בצורה נכונה תוך הפחתת הסיכון לנפילה.

חייגו עכשיו