ניקוז לימפטי

ניקוז לימפטי2019-08-01T10:18:56+02:00

מערכת הלימפה היא חלק ממערכת החיסון והיא אחראית על פינוי נוזלים וחומרי פסולת מהחלל הבין תאי. כאשר היא נפגעת או כשיש עליה עומס יתר מתרחשת הצטברות של נוזלים ומופיעות בצקות, בדרך כלל בגפיים.

פגיעה במערכת הלימפה יכולה להתרחש כתוצאה מניתוח עם הסרת קשריות לימפה או ניתוח אורטופדי גדול, מהקרנות לקשריות הלימפה, מזיהום עורי כגון שושנה, מאי ספיקה ורידית כרונית או כתוצאה מחוסר התפתחות מולד של כלי הלימפה.

אנו מציעים טיפול בבצקות לימפטיות מסוג לימפאדמה, במטרה להקל על הנפיחות ולשפר את איכות החיים.

ניקוז (עיסוי) לימפטי גפה תחתונה

ניקוז (עיסוי) לימפטי גפה עליונה

חבישות והתאמת שרוול או גרב לחץ

חייגו עכשיו